Hanes Teulu

Darganfod Hanes Teulu

Yn ystod y 19eg ganrif, heidiodd pobl at gyfoeth Merthyr Tudful. Roedd twf yr ardal yn aruthrol, o oddeutu  40 yn 1760 i dros 50,000 yn 186 a gan mai Merthyr oedd meithrinfa’r Chwyldro Diwydiannol, mudodd pobl o bob rhan o’r byd. Roedd y gymuned yn gymysgedd o genhedloedd gan gynnwys Saeson, Albanwyr, Gwyddelod, Ewropeaid Dwyreiniol, Eidalwyr a Sbaenwyr. O ganlyniad, mae gan nifer o bobl deulu ym Merthyr.  

 

Wrth edrych i’ch hanes, argymhellir eich bod yn casglu cymaint o wybodaeth â phosib gan berthnasau hŷn gan geisio dynodi dyddiadau/cyfeiriadau a allai fod o gymorth wrth fynd drwy gofnodion. Argymhellir hefyd eich bod yn cysylltu â Chymdeithas Hanes Teuluol Sir Forgannwg (www.glamfhs.org) gan y gallent fod yn gymorth mawr.

 

Y sefydliad angenrheidiol i’ch cynorthwyo i ffurfio’ch coeden deuluol yw Gwasanaeth Llyfrgell Merthyr. Mae gan Gasgliad Hanes Lleol y Llyfrgell Ganolog  lawer iawn i gynnig gan gynnwys mapiau, hen bapurau newydd, cofnodion ysgol, deunyddiau gan gapeli / eglwysi, ffotograffau a rhagor. Mae’r ystafell gyfrifiadurol yn cynnig mynediad am ddim i adnoddau ar lein helaeth debyg i ancestry.co.uk a findmypast.co.uk.

 

Cyfeiriad: Y Llyfrgell Ganolog, Y Stryd Fawr, Merthyr Tudful, CF47 8AF

Ffôn: 01685 723057

E-bost: library.services@merthyr.gov.uk

 

Byddwch yn barod – nid yw’n anghyffredin i haneswyr teuluol ddod o hyd i hen sgandal o’r gorffennol! 

Darganfod Beth sy'n digwydd ym Merthyr Tudful

Y newyddion diweddaraf

Clybiau dringo creigiau DU

Clybiau dringo creigiau DU

Dau CGI ein cwrs marathon anodd. Yn mwynhau hwn gyda chymorth hiliol hunan drwy lwybr y trywydd golygfeydd o gwmpas Pontsticill a Bannau. Os ydych yn hoffi her, hil hwn yw i chi!
Manylion y digwyddiad ac Atodlen
O 4-18 oed, mae ein clybiau dringo ddatb…

Ysbrydoli Gwyl Rhediad Llwybr Cymru

Ysbrydoli Gwyl Rhediad Llwybr Cymru

Mae Gwyl Rhediad Llwybr Inspire Cymru yn agosáu ato! Cymerwch ran yn eu marathon, hanner marathon, uwch-farathon a 10K. Mae yna hefyd redeg hwyl i blant, parcio ar y safle a chrysau-t a medalau ar gyfer pawb sy’n gorffen eu ras. Mae pob peth yn digwy…

Rhan flaenllaw Merthyr Tudful yng ngŵyl gerdded y Cymoedd

Rhan flaenllaw Merthyr Tudful yng ngŵyl gerdded y Cymoedd

Bydd cefn gwlad, diwylliant a hanes Merthyr Tudful yn chwarae rhan flaenllaw fis nesaf mewn gŵyl a fydd yn dathlu prydferthwch cymoedd De Cymru.  

Bydd y 14eg Gŵyl Gerdded Cymoedd Cymru flynyddol yn cael ei chynnal rhwng 1 a 23 Medi ac yn cynnwys ped…