Twristiaeth Eglwys

Darganfod Twristiaeth Eglwys

Dywedwyd fod Merthyr Tudful yn yr hen ddyddiau a fu yn debyg i hen dref, wyllt, ffiniol. Eto, hyd yn oed yn ystod ei chyfnodau mwyaf cythryblus, roedd traddodiad crefyddol gref yn perthyn i’r dref - o’r Cristnogion cynnar yn cynnwys Santes Tudful a roddodd ei hen i’r dref i rôl Fferm Blaencanaid yn sefydliad anghydffurfiol yr 17eg ganrif, i’r niferoedd mawr a arferai fynychu gwasanaethau credoau amrywiol y Chwyldro Diwydiannol. 

 

Yn ychwanegol i hanes yr etifeddiaeth grefyddol hon mae’r addoldai sydd ar ôl nid yn unig yn werthfawr i’r crefyddol ond mae’r adeiladau yn dadorchuddio naratif pensaernïol o’r amseroedd ac mae’r safleoedd claddu yn dweud cymaint am orffennol trigolion y dref. 

 

Dyma flas yn unig o’r hanes sy’n perthyn i’r adeiladau hyn.

 

Difrodwyd hen eglwys y Faenor ym mrwydr Maes Faenor yn 1291 a blynyddoedd yn ddiweddarach, defnyddiwyd tŵr yr adeilad newydd fel carchar.

 

Cafodd Eglwys Sant Ioan yn Nowlais ei hadfer gan y Meistr Haearn, John Josiah Guest. Wedi iddo farw, claddwyd ef o dan yr adeilad. 

 

Adeiladwyd Eglwys Santes Tudful ar orffwysfa Santes Tudful (yn y Gymraeg, ystyr Merthyr Tudful yw man claddu’r Merthyr.)

 

Darganfod Beth sy'n digwydd ym Merthyr Tudful

Y newyddion diweddaraf

Clybiau dringo creigiau DU

Clybiau dringo creigiau DU

Dau CGI ein cwrs marathon anodd. Yn mwynhau hwn gyda chymorth hiliol hunan drwy lwybr y trywydd golygfeydd o gwmpas Pontsticill a Bannau. Os ydych yn hoffi her, hil hwn yw i chi!
Manylion y digwyddiad ac Atodlen
O 4-18 oed, mae ein clybiau dringo ddatb…

Gwasanaeth Bws AM DDIM! Hoppa Merthyr! Teithiwch AM DDIM!

Gwasanaeth Bws AM DDIM! Hoppa Merthyr! Teithiwch AM DDIM!

Bydd bws Hoppa Merthyr yn cysylltu siop newydd Trago Mills â Pharc Cyfarthfa, adeilad hanesyddol Redhouse ym Mhontmorlais, Pentref Hamdden Merthyr, canol y dref a Pharc Manwerthu Cyfarthfa. Bydd menter y Cyngor Bwrdeistref Sirol a noddir gan Ranbarth…

Canolfan Dwristiaid Newydd yn gwella’r hyn sydd gan dwristiaeth Merthyr Tudful i’w gynnig

Canolfan Dwristiaid Newydd yn gwella’r hyn sydd gan dwristiaeth Merthyr Tudful i’w gynnig


Mae statws Merthyr Tudful fel cyrchfan twristiaeth gweithgareddau sydd ar ei dyfiant yn debygol o barhau gan fod y cyngor bwrdeistref yn mynd yn groes i’r duedd genedlaethol o gau Canolfannau Gwybodaeth i Dwristiaid.
Yn sgil toriadau i wasanaethau’r a…