Twristiaeth Eglwys

Darganfod Twristiaeth Eglwys

Dywedwyd fod Merthyr Tudful yn yr hen ddyddiau a fu yn debyg i hen dref, wyllt, ffiniol. Eto, hyd yn oed yn ystod ei chyfnodau mwyaf cythryblus, roedd traddodiad crefyddol gref yn perthyn i’r dref - o’r Cristnogion cynnar yn cynnwys Santes Tudful a roddodd ei hen i’r dref i rôl Fferm Blaencanaid yn sefydliad anghydffurfiol yr 17eg ganrif, i’r niferoedd mawr a arferai fynychu gwasanaethau credoau amrywiol y Chwyldro Diwydiannol. 

 

Yn ychwanegol i hanes yr etifeddiaeth grefyddol hon mae’r addoldai sydd ar ôl nid yn unig yn werthfawr i’r crefyddol ond mae’r adeiladau yn dadorchuddio naratif pensaernïol o’r amseroedd ac mae’r safleoedd claddu yn dweud cymaint am orffennol trigolion y dref. 

 

Dyma flas yn unig o’r hanes sy’n perthyn i’r adeiladau hyn.

 

Difrodwyd hen eglwys y Faenor ym mrwydr Maes Faenor yn 1291 a blynyddoedd yn ddiweddarach, defnyddiwyd tŵr yr adeilad newydd fel carchar.

 

Cafodd Eglwys Sant Ioan yn Nowlais ei hadfer gan y Meistr Haearn, John Josiah Guest. Wedi iddo farw, claddwyd ef o dan yr adeilad. 

 

Adeiladwyd Eglwys Santes Tudful ar orffwysfa Santes Tudful (yn y Gymraeg, ystyr Merthyr Tudful yw man claddu’r Merthyr.)

 

Darganfod Beth sy'n digwydd ym Merthyr Tudful

Y newyddion diweddaraf

Clybiau dringo creigiau DU

Clybiau dringo creigiau DU

Dau CGI ein cwrs marathon anodd. Yn mwynhau hwn gyda chymorth hiliol hunan drwy lwybr y trywydd golygfeydd o gwmpas Pontsticill a Bannau. Os ydych yn hoffi her, hil hwn yw i chi!
Manylion y digwyddiad ac Atodlen
O 4-18 oed, mae ein clybiau dringo ddatb…

Ysbrydoli Gwyl Rhediad Llwybr Cymru

Ysbrydoli Gwyl Rhediad Llwybr Cymru

Mae Gwyl Rhediad Llwybr Inspire Cymru yn agosáu ato! Cymerwch ran yn eu marathon, hanner marathon, uwch-farathon a 10K. Mae yna hefyd redeg hwyl i blant, parcio ar y safle a chrysau-t a medalau ar gyfer pawb sy’n gorffen eu ras. Mae pob peth yn digwy…

Rhan flaenllaw Merthyr Tudful yng ngŵyl gerdded y Cymoedd

Rhan flaenllaw Merthyr Tudful yng ngŵyl gerdded y Cymoedd

Bydd cefn gwlad, diwylliant a hanes Merthyr Tudful yn chwarae rhan flaenllaw fis nesaf mewn gŵyl a fydd yn dathlu prydferthwch cymoedd De Cymru.  

Bydd y 14eg Gŵyl Gerdded Cymoedd Cymru flynyddol yn cael ei chynnal rhwng 1 a 23 Medi ac yn cynnwys ped…