Peiriandy Ynysfach

Darganfod Peiriandy Ynysfach

teulu Crawshay yn berchen arnynt - a nhw hefyd oedd yn berchen ar y Gwaith Haearn Cyfarthfa byd enwog.

Caewyd gwaith Ynysfach ym 1874 ac o ganlyniad fe gwympodd Tŷ'r Peiriant i adfael. Fe'i hadferwyd yn 1989 ac fe'i hailagorwyd fel canolfan dreftadaeth. Mae'n agored i'r cyhoedd ar hyn o bryd ac mae'n cynnig cyflwyniad i stori dreftadaeth Merthyr Tudful, gyda golwg ar rai o'r gwaith peiriannau mewnol i lawr y grisiau.

Gwybodaeth bwysig i ymwelwyr - Dydd Llun, 27 Tachwedd 2017.

Ar ôl cyfnod o ymgynghori rhwng Ymddiriedolaeth Hamdden Merthyr Tudful a'r Awdurdod Lleol, cytunwyd y bydd y Ganolfan Dreftadaeth yn Nhŷ Peiriannau Ynysfach ar gau dros dro o Ragfyr 1af, 2017.

Bydd hyn yn caniatáu cynnal adolygiad, gan gynnwys ystod o waith sydd ei angen i gydymffurfio'n llawn â Rheoliad Iechyd a Diogelwch a gweithdrefnau mewnol.

Yn ystod y cyfnod cau, bydd Ymddiriedolaeth Hamdden Merthyr Tudful yn datblygu'r rhaglen wirfoddoli yn Nhŷ'r Peiriant Ynysfach wrth baratoi ar gyfer ailagor y Ganolfan Dreftadaeth yn y dyfodol.

Gallwch chi gadw i fyny â datblygiadau yn Nhŷ'r Peiriant Ynysfach trwy fynd i www.cyfarthfa.com

Peiriandy Ynysfach

Darganfod Merthyr Tudful

Ein Atyniadau

Darganfod Beth sy'n digwydd ym Merthyr Tudful

Y newyddion diweddaraf

Clybiau dringo creigiau DU

Clybiau dringo creigiau DU

Dau CGI ein cwrs marathon anodd. Yn mwynhau hwn gyda chymorth hiliol hunan drwy lwybr y trywydd golygfeydd o gwmpas Pontsticill a Bannau. Os ydych yn hoffi her, hil hwn yw i chi!
Manylion y digwyddiad ac Atodlen
O 4-18 oed, mae ein clybiau dringo ddatb…

Gwasanaeth Bws AM DDIM! Hoppa Merthyr! Teithiwch AM DDIM!

Gwasanaeth Bws AM DDIM! Hoppa Merthyr! Teithiwch AM DDIM!

Bydd bws Hoppa Merthyr yn cysylltu siop newydd Trago Mills â Pharc Cyfarthfa, adeilad hanesyddol Redhouse ym Mhontmorlais, Pentref Hamdden Merthyr, canol y dref a Pharc Manwerthu Cyfarthfa. Bydd menter y Cyngor Bwrdeistref Sirol a noddir gan Ranbarth…

Canolfan Dwristiaid Newydd yn gwella’r hyn sydd gan dwristiaeth Merthyr Tudful i’w gynnig

Canolfan Dwristiaid Newydd yn gwella’r hyn sydd gan dwristiaeth Merthyr Tudful i’w gynnig


Mae statws Merthyr Tudful fel cyrchfan twristiaeth gweithgareddau sydd ar ei dyfiant yn debygol o barhau gan fod y cyngor bwrdeistref yn mynd yn groes i’r duedd genedlaethol o gau Canolfannau Gwybodaeth i Dwristiaid.
Yn sgil toriadau i wasanaethau’r a…