Canolfan Rock UK Summit Centre

Darganfod Canolfan Rock UK Summit Centre

Mae Canolfan Rock UK Summit Centre yn ganolfan antur awyr agored sydd ar hyn o bryd yn derbyn ailddatblygiad gwerth £4 miliwn o bunnoedd. Erbyn haf 2018, bydd y ganolfan yn cynnig hyd at 100 o ystafelloedd gwely a chanddynt eu cyfleusterau eu hunain, ystafelloedd cyfarfod, campfa a chanolfan ffitrwydd, caffi a thros 20 o weithgareddau hyfforddedig yn yr awyr agored.

Gallwch ddringo yng nghanolfan ddringo dan do fwyaf De Cymru, canŵio ar lynnoedd Taf Bargoed, archwilio’r system ogofau sydd wedi eu creu gan ddyn neu ddod o hyd i’ch ffordd o amgylch y Cwrs Antur Awyr - mae gan Ganolfan Summit Centre rywbeth ar gyfer pob un aelod o’r teulu!

Ar gyfer pwy?

Pob oed a gallu. Mae Canolfan Summit Centre yn croesawu teuluoedd, grwpiau, unigolion a’r sawl sydd wrth eu bodd yn yr awyr agored. Os ydych yn rhoi cynnig ar weithgaredd am y tro cyntaf maent yn darparu hyfforddiant ac offer.  Os ydych yn brofiadol ac am wella ymhellach, mae hyfforddiant wrth law gan arbenigwyr. Ar gyfer grwpiau sydd am benwythnos i ffwrdd yn llawn gweithgaredd, maent y trefnu amrywiaeth o weithgareddau all gynnwys adeiladu rafft, teithiau cerdded gyda’r nos, cerdded mewn ceunentydd a llawer mwy!

Lle?

Ger Trelewis, 10 munud o’r A470 ar gylchfan Abercynnon roundabout. CF46 6RD

Uchafbwyntiau:

 • Dros 20 o weithgareddau antur hyfforddedig.
 • Dros 120 o lwybrau dringo dan do, waliau 18 metr o uchder a bargod 8 metr trawiadol.
 • Amgylchedd diogel ar gyfer dechreuwyr i roi cynnig ar weithgareddau â hyfforddwyr profiadol.
 • Darperir popeth, o offer ceufadu i saethyddiaeth a choed ar gyfer tannau crefftau’r gwylltir.
 • Cyfleusterau newid/cawodydd os ewch yn frwnt neu’n wlyb wrth gael hwyl!
Llety:
Mae Canolfan Gopa Rock UK wedi gorffen prosiect ailddatblygu £ 4M o'i holl gyfleusterau yn ddiweddar. Bellach mae'n cynnig llety en suite ar gyfer hyd at 104 o westeion, ystafelloedd cyfarfod ac ymlacio, neuadd fwyta llawn, gardd breifat, cae chwarae, man chwarae awyr agored a thros 20 o weithgareddau antur wedi'u cyfarwyddo. Wedi'i leoli yng nghwm trawiadol Taf Bargoed, mae'r ganolfan wedi'i gosod ymhlith coetiroedd, llynnoedd a bryniau gan ei gwneud yn leoliad perffaith ar gyfer egwyl fer yng nghefn gwlad Cymru.
Cysgu 15 i 104 mewn 3 uned hunangynhwysol:
Mae Trelewis Drift yn cysgu 44
Mae Deep Navigation yn cysgu 40
Mae Taf Merthyr yn cysgu 20
Mae pris gwyliau penwythnos yn dechrau at £ 66yp. Mae prisiau'n amrywio yn ôl amser y flwyddyn ac os ydych chi eisiau cynnwys gweithgareddau. Ffoniwch ni am ragor o fanylion

 

Macro alias: InsertRockUKVideo

 

Explore

Canolfan Rock UK Summit Centre

 • Canolfan Rock UK Summit Centre
 • Canolfan Rock UK Summit Centre
 • Canolfan Rock UK Summit Centre
 • Canolfan Rock UK Summit Centre
 • Canolfan Rock UK Summit Centre
 • Canolfan Rock UK Summit Centre
 • Canolfan Rock UK Summit Centre
 • Canolfan Rock UK Summit Centre
 • Canolfan Rock UK Summit Centre
 • Canolfan Rock UK Summit Centre
 • Canolfan Rock UK Summit Centre
 • Canolfan Rock UK Summit Centre
 • Canolfan Rock UK Summit Centre

Darganfod Merthyr Tudful

Ein Atyniadau

Darganfod Beth sy'n digwydd ym Merthyr Tudful

Y newyddion diweddaraf

Clybiau dringo creigiau DU

Clybiau dringo creigiau DU

Dau CGI ein cwrs marathon anodd. Yn mwynhau hwn gyda chymorth hiliol hunan drwy lwybr y trywydd golygfeydd o gwmpas Pontsticill a Bannau. Os ydych yn hoffi her, hil hwn yw i chi!
Manylion y digwyddiad ac Atodlen
O 4-18 oed, mae ein clybiau dringo ddatb…

Gwasanaeth Bws AM DDIM! Hoppa Merthyr! Teithiwch AM DDIM!

Gwasanaeth Bws AM DDIM! Hoppa Merthyr! Teithiwch AM DDIM!

Bydd bws Hoppa Merthyr yn cysylltu siop newydd Trago Mills â Pharc Cyfarthfa, adeilad hanesyddol Redhouse ym Mhontmorlais, Pentref Hamdden Merthyr, canol y dref a Pharc Manwerthu Cyfarthfa. Bydd menter y Cyngor Bwrdeistref Sirol a noddir gan Ranbarth…

Canolfan Dwristiaid Newydd yn gwella’r hyn sydd gan dwristiaeth Merthyr Tudful i’w gynnig

Canolfan Dwristiaid Newydd yn gwella’r hyn sydd gan dwristiaeth Merthyr Tudful i’w gynnig


Mae statws Merthyr Tudful fel cyrchfan twristiaeth gweithgareddau sydd ar ei dyfiant yn debygol o barhau gan fod y cyngor bwrdeistref yn mynd yn groes i’r duedd genedlaethol o gau Canolfannau Gwybodaeth i Dwristiaid.
Yn sgil toriadau i wasanaethau’r a…