Canolfan Hamdden Merthyr Tudful

Darganfod Canolfan Hamdden Merthyr Tudful

Mae Hamdden Merthyr yn cynnig cyfoeth o weithgareddau hamdden ar gyfer yr holl deulu o’i brif adnodd ym Mhentref Hamdden Merthyr a Chanolfan Aber-fan ac Ynys Owen.

Dewch i ymweld â ni er mwyn mwynhau ein hystafell ffitrwydd a chyfleusterau’r gampfa, pedwar pwll nofio - gan gynnwys llithren yng nghanolfan Merthyr, cyrtiau sboncen a chwaraeon neuadd gan gynnwys mwy na 40 o wahanol ddosbarthiadau pob wythnos.

Mae Hamdden Merthyr yn gweithredu rhaglen hyfforddi nofio prysur ar gyfer pob oed, trwy gydol y flwyddyn ac yn cynnig gwersi nofio am ddim ar gyfer plant sy’n 4 oed a hŷn a sesiynau nofio, awr o hyd sydd am ddim yn ystod gwyliau’r ysgol. Gall cwsmeriaid sy’n hŷn na 60 oed nofio am ddim gyda Hamdden Merthyr ac rydym hefyd yn darparu sesiynau nofio am ddim i’r teulu. 

Mae Hamdden Merthyr hefyd yn falch i gynnig rhaglen brysur o weithgareddau yn ystod y tymor ysgol a’r gwyliau ar gyfer plant trwy’r rhaglen FitKidz – gellir gweld manylion o’r holl weithgareddau ar ein gwefan.

Rydym hefyd yn falch i gynnal nifer o ddigwyddiadau chwaraeon, hamdden a pherfformiadau mawr pob blwyddyn yn ein Canolfannau. Er mwyn trafod llogi’n cyfleusterau, cysylltwch â’n Tîm Hamdden.

Rhif Cyswllt Hamdden Merthyr: 01685 727476

Canolfan Hamdden Merthyr Tudful

Cysylltiadau Cymdeithasol

Darganfod Merthyr Tudful

Ein Atyniadau

Darganfod Beth sy'n digwydd ym Merthyr Tudful

Y newyddion diweddaraf

Clybiau dringo creigiau DU

Clybiau dringo creigiau DU

Dau CGI ein cwrs marathon anodd. Yn mwynhau hwn gyda chymorth hiliol hunan drwy lwybr y trywydd golygfeydd o gwmpas Pontsticill a Bannau. Os ydych yn hoffi her, hil hwn yw i chi!
Manylion y digwyddiad ac Atodlen
O 4-18 oed, mae ein clybiau dringo ddatb…

Gwasanaeth Bws AM DDIM! Hoppa Merthyr! Teithiwch AM DDIM!

Gwasanaeth Bws AM DDIM! Hoppa Merthyr! Teithiwch AM DDIM!

Bydd bws Hoppa Merthyr yn cysylltu siop newydd Trago Mills â Pharc Cyfarthfa, adeilad hanesyddol Redhouse ym Mhontmorlais, Pentref Hamdden Merthyr, canol y dref a Pharc Manwerthu Cyfarthfa. Bydd menter y Cyngor Bwrdeistref Sirol a noddir gan Ranbarth…

Canolfan Dwristiaid Newydd yn gwella’r hyn sydd gan dwristiaeth Merthyr Tudful i’w gynnig

Canolfan Dwristiaid Newydd yn gwella’r hyn sydd gan dwristiaeth Merthyr Tudful i’w gynnig


Mae statws Merthyr Tudful fel cyrchfan twristiaeth gweithgareddau sydd ar ei dyfiant yn debygol o barhau gan fod y cyngor bwrdeistref yn mynd yn groes i’r duedd genedlaethol o gau Canolfannau Gwybodaeth i Dwristiaid.
Yn sgil toriadau i wasanaethau’r a…