BikePark Wales

Darganfod BikePark Wales

Mae’ cysyniad yn un hawdd. Dychmygwch leoliad sgïo, ewch â’r eira oddi yno a gosodwch amrywiaeth o lethrau beicio sy’n ymlwybro ar hyd ochrau’r mynydd i’r gwaelod a byddwch yn o agos ati. Ychwanegwch ddogn o adrenalin a phinsiad helaeth o sbort a dyna chi! Mae BikePark Wales yn ffordd fywiocaol o dreulio’ch diwrnod ym mynyddoedd Cymru.

Ar gyfer pwy?

Ar gyfer beicwyr mynd canolradd i feicwyr mynydd mwy profiadol, gall BikePark Wales gynnig profiad beicio anhygoel sy’n wahanol i unrhyw beth yr ydych wedi ei brofi o’r blaen yn y DU.

Lle?

Oddi ar yr A470 ar gylchfan Pentrebach, Merthyr Tudful. Mae gorsaf drenau Pentrebach wrth ymyl hefyd.

Uchafbwyntiau:

  • Gwasanaeth Cludo – cewch chi a’ch beic eich cludo i frig y mynydd mewn bws mini.
  • Canolfan ymwelwyr sy’n cynnwys caffi, siop feiciau, golchfa feiciau a thoiledau.
  • 32 llwybr yn amrywio o lwybrau llif i ddisgyniadau mwy technegol.
  • System raddio llwybrau clir o Lwybrau Gwyrdd i Lwybrau llinell Pro.
  • Dewch â’ch beic eich hun neu llogwch feiciau Trek o ansawdd da yn y parc.
  • Hyfforddwyr cymwysedig er mwyn eich cynorthwyo i ddatblygu eich sgiliau beicio.
  • Ar agor 7 diwrnod yr wythnos

 

Explore

BikePark Wales

  • BikePark Wales
  • BikePark Wales
  • BikePark Wales

Darganfod Merthyr Tudful

Ein Atyniadau

Darganfod Beth sy'n digwydd ym Merthyr Tudful

Y newyddion diweddaraf

Clybiau dringo creigiau DU

Clybiau dringo creigiau DU

Dau CGI ein cwrs marathon anodd. Yn mwynhau hwn gyda chymorth hiliol hunan drwy lwybr y trywydd golygfeydd o gwmpas Pontsticill a Bannau. Os ydych yn hoffi her, hil hwn yw i chi!
Manylion y digwyddiad ac Atodlen
O 4-18 oed, mae ein clybiau dringo ddatb…

Ysbrydoli Gwyl Rhediad Llwybr Cymru

Ysbrydoli Gwyl Rhediad Llwybr Cymru

Mae Gwyl Rhediad Llwybr Inspire Cymru yn agosáu ato! Cymerwch ran yn eu marathon, hanner marathon, uwch-farathon a 10K. Mae yna hefyd redeg hwyl i blant, parcio ar y safle a chrysau-t a medalau ar gyfer pawb sy’n gorffen eu ras. Mae pob peth yn digwy…

Rhan flaenllaw Merthyr Tudful yng ngŵyl gerdded y Cymoedd

Rhan flaenllaw Merthyr Tudful yng ngŵyl gerdded y Cymoedd

Bydd cefn gwlad, diwylliant a hanes Merthyr Tudful yn chwarae rhan flaenllaw fis nesaf mewn gŵyl a fydd yn dathlu prydferthwch cymoedd De Cymru.  

Bydd y 14eg Gŵyl Gerdded Cymoedd Cymru flynyddol yn cael ei chynnal rhwng 1 a 23 Medi ac yn cynnwys ped…