BikePark Wales

Darganfod BikePark Wales

Mae’ cysyniad yn un hawdd. Dychmygwch leoliad sgïo, ewch â’r eira oddi yno a gosodwch amrywiaeth o lethrau beicio sy’n ymlwybro ar hyd ochrau’r mynydd i’r gwaelod a byddwch yn o agos ati. Ychwanegwch ddogn o adrenalin a phinsiad helaeth o sbort a dyna chi! Mae BikePark Wales yn ffordd fywiocaol o dreulio’ch diwrnod ym mynyddoedd Cymru.

Ar gyfer pwy?

Ar gyfer beicwyr mynd canolradd i feicwyr mynydd mwy profiadol, gall BikePark Wales gynnig profiad beicio anhygoel sy’n wahanol i unrhyw beth yr ydych wedi ei brofi o’r blaen yn y DU.

Lle?

Oddi ar yr A470 ar gylchfan Pentrebach, Merthyr Tudful. Mae gorsaf drenau Pentrebach wrth ymyl hefyd.

Uchafbwyntiau:

  • Gwasanaeth Cludo – cewch chi a’ch beic eich cludo i frig y mynydd mewn bws mini.
  • Canolfan ymwelwyr sy’n cynnwys caffi, siop feiciau, golchfa feiciau a thoiledau.
  • 32 llwybr yn amrywio o lwybrau llif i ddisgyniadau mwy technegol.
  • System raddio llwybrau clir o Lwybrau Gwyrdd i Lwybrau llinell Pro.
  • Dewch â’ch beic eich hun neu llogwch feiciau Trek o ansawdd da yn y parc.
  • Hyfforddwyr cymwysedig er mwyn eich cynorthwyo i ddatblygu eich sgiliau beicio.
  • Ar agor 7 diwrnod yr wythnos

 

BikePark Wales

Explore

BikePark Wales

  • BikePark Wales
  • BikePark Wales
  • BikePark Wales

Darganfod Merthyr Tudful

Ein Atyniadau

Darganfod Beth sy'n digwydd ym Merthyr Tudful

Y newyddion diweddaraf

What's On 2018

What's On 2018

Man Engine Cymru - Cyfarthfa Park

Man Engine Cymru - Cyfarthfa Park

“Mae’r cyfieithiad Cymraeg ar gyfer yr adran yma yn cael ei orffen ar hyn o bryd, a chaiff ei ychwanegu yn fuan iawn. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleuster”