Cynllun eich Taith

Darganfyddwch Merthyr Tudful

“Mae’r cyfieithiad Cymraeg ar gyfer yr adran yma yn cael ei orffen ar hyn o bryd, a chaiff ei ychwanegu yn fuan iawn. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleuster”

 

Lleoliad

Lleoliad

Mae Merthyr Tudful hanner ffordd rhwng y brifddinas, Caerdydd a golygfeydd godidog Bannau Brycheiniog. Mae’r rhwydwaith trafnidiaeth yn sylweddol.   Mae tref Merthyr ar groesffordd rhai o brffyrdd pwy…

Sut i dod i'r Cyrchfan

Car Rydym 20 munud o gyffordd 32, Traffordd yr M4 ac ar drothwy’r drws i Gaerdydd. Mae’r A470 yn ymestyn i’r gogledd ac i’r de ac mae’r A465 (ffordd Blaenau’r Cymoedd) yn mynd i’r dwyrain a’r gorllewi…
Sut i dod i'r Cyrchfan
Mynd o wmpas Merthyr

Mynd o wmpas Merthyr

Llogi Beiciau   Er mwyn llogi beiciau. Am syniadau am lwybrau beicio a map beicio, cysylltwch â Gethin MTB. www.gethinmtb.com Teithiau Hefyd, mae nifer o dywysyddion proffesiynol yn cynnig teithiau a …