wedi adio - Mer - 18 / Ebr / 18

Ynghylch What's On 2018

Beth sy ‘mlaen  2018 – Canol y Dref

Digwyddiadau a gwyliau Merthyr

Dewch i ddathlu gyda ni wrth i Ferthyr ddod yn fyw â gwyliau a digwyddiadau sy’n dathlu’r gorau o’r dref. Rydym yn awyddus i rannu’r hyn yr ydym yn eu caru â chi, boed hynny yn fwyd a diod leol, ein hanes, ein synnwyr digrifwch neu’n gorffennol radicalaidd.  

Edrychwch ar ein rhaglen gyffrous a mwynhewch flas o’r gwir Ferthyr Tudful.

Sinema’r Machlud - 18 Awst

Ymlaciwch i fwynhau ffilm dda, pryd blasus a diwrnod allan gyda’ch ffrindiau a’ch teulu

Pentref Byd-eang Merthyr Tudful – 22 Medi

Cyflwyno cerddoriaeth, dawns  a bwyd o bedwar ban byd er mwyn dathlu amrywiaeth cymunedau Merthyr

Cynnau Goleuadau'r Nadolig - 17 Tachwedd

Diwrnod i’r teulu yn llawn digwyddiadau Nadoligaidd sy’n cyrraedd ei benllanw wrth i oleuadau Nadoligaidd hyfryd y dref gael eu cynnau

Siôn Corn yn Santes Tudful – Tachwedd/Rhagfyr

Cymrwch hoe o’ch Siopa Nadolig a chyfareddwch y plant gan ymuno â Siôn Corn yn ei grotto

Am ragor o wybodaeth, ewch i welovemerthyr.co.uk

Wedi'i ddiweddaru - Mer - 12 / Med / 18