Iau 13/Rhag/2018 - Sad 22/Rhag/2018

Ynghylch Sleeping Beauty

Pantomeim blynyddol y Redhouse -  Sleeping Beauty Yn dilyn llwyddiant ysgubol Sinderela, pantomeim Nadolig y llynedd, rydym yn croesawu Touring Pantos i Redhouse Cymru'r Nadolig hwn â phantomein newydd, gwych i’r teulu, SLEEPING BEAUTY! Hwn fydd y perfformiad proffesiynol cyntaf o’r pantomein, SLEEPING BEAUTY yn Redhouse Cymru ac mae’n argoeli i fod y mwyaf arbennig a rhyfeddol eto! Bydd yn cynnwys cefnlenni gwych, rhithiau anhygoel a cherddoriaeth fywiog! Rydym yn falch o groesawu Touring Pantos i Redhouse Cymru lle y gall cynulleidfaoedd ddisgwyl i wisgoedd a wigiau eleni fod yn well nag erioed o’r blaen! Archebwch eich tocynnau yn awr! Dyddiadau: 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 Rhagfyr am  7pm Dydd Sadwrn, 15 a 22 Rhagfyr am 1:30pm a 7pm Tocynnau: (Y Cyhoedd) £12 oedolyn / £10 gostyngiad / £38 teulu (2 oedolyn + 2 blentyn). Holwch am amseroedd a phrisiau ar gyfer oedolion.

Wedi'i ddiweddaru - Maw - 09 / Hyd / 18