wedi adio - Maw - 21 / Aws / 18

Ynghylch Rhan flaenllaw Merthyr Tudful yng ngŵyl gerdded y Cymoedd

Bydd cefn gwlad, diwylliant a hanes Merthyr Tudful yn chwarae rhan flaenllaw fis nesaf mewn gŵyl a fydd yn dathlu prydferthwch cymoedd De Cymru.  

Bydd y 14eg Gŵyl Gerdded Cymoedd Cymru flynyddol yn cael ei chynnal rhwng 1 a 23 Medi ac yn cynnwys pedair taith gerdded o amgylch golygfeydd mynyddig ysblennydd Merthyr Tudful, gan gynnwys y ‘Brathiad y Cawr’.

Mae’r ŵyl yn cael ei threfnu gan Bartneriaid y Cymoedd, consortiwm sy’n cynnwys cynghorau bwrdeistrefi sirol De Ddwyrain Cymru a sefydlwyd er mwyn annog preswylwyr ac ymwelwyr i ymweld ag atyniadau niferus yr ardal.     

Eleni, mae’n cynnig 16 taith gerdded sy’n amrywio o deithiau cerdded heriol diwrnod cyfan i deithiau haws a theithiau’n canolbwyntio ar ddiddordebau arbennig. Mae pob un ohonynt wedi cael eu graddio er mwyn cynorthwyo unigolion i ddewis y rhai sy’n addas ar gyfer eu diddordebau a’u galluoedd.

Mae teithiau cerdded Merthyr Tudful yn cynnwys Taith Gylchol Fynyddig Bedlinog ar 1 Medi, sy’n daith gerdded, gymedrol wyth milltir o hyd, o brydferthwch Parc Taf Bargoed i gopa’r mynydd er mwyn gweld golygfeydd o’r ardal.

Ar 8 Medi, mae cyfle i ddilyn yn ôl traed Derek Brockway, cyflwynydd tywydd BBC Cymru yn ei gyfres Weatherman Walking a chanfod y Meistri Dur, arglwyddi Canoloesol y Gororau a meini melin ar y daith gylchol hon o ‘Gastell i Gastell’ sydd yn 8 milltir o hyd. 

Mae’r daith egnïol hon yn dechrau yng Nghastell Cyfarthfa ac yn anelu am safle hen Waith Haearn Cyfarthfa cyn parhau ar hyd Llwybr Taf. Wedi galw yn Eglwys y Faenor, bydd y grŵp yn esgyn i gopa Mynydd Morlais, safle adfeilion castell Normanaidd cyn dychwelyd ar hyd glannau rhaeadrog afon Taf Fechan.

Ar 15 Medi, bydd taith gerdded ‘Y Bwlch’ gyda’r arweinydd teithiau cerdded lleol, Harri Evans yn cychwyn ym Mynwent y Crynwyr ac yn mynd ar hyd Llwybr Taf gan fwynhau golygfeydd godidog o’r cwm o dirnod y mynydd a adweinir yn lleol fel Brathiad y Cawr.  Mae’n daith gerdded gymedrol sy’n bedair milltir o hyd.

Bydd taith gerdded olaf yr ŵyl ym Merthyr Tudful ar 18 Medi. Arweinir Taith Gylchol  Heolgerrig sy’n daith gymedrol gan y grŵp cerdded lleol a gall cyfranogwyr fwynhau golygfeydd ysblennydd o Ganolfan Bikepark Wales - aros am luniaeth - cyn mynd yn ôl ar hyd Llwybr Taf. 

Dywedodd y Cynghorydd Geraint Thomas, Aelod o Gabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful ar gyfer Adfywio a Diogelu’r Cyhoedd: “Mae’r digwyddiad blynyddol, poblogaidd hwn yng nghalendr teithiau cerdded y DU yn fodd hwyliog a heriol o archwilio’r hyn sydd gennym ar drothwy’n drws.

“Mae’n rhyfeddol cymaint o drigolion lleol sydd heb fentro i gopaon y mynyddoedd sydd yn ein hamgylchynu. Dyma eu cyfle i weld rhannau o gefn gwlad nad ydynt wedi eu gweld o’r blaen ac i gymdeithasu a dysgu am ein treftadaeth gan dywysyddion profiadol a gwybodus.”

Mae’n angenrheidiol i chi archebu’ch lle felly sicrhewch eich bod yn gwneud hynny er mwyn osgoi cael eich siomi.

Am fanylion llawn o’r holl deithiau ac am ragor o wybodaeth, ffoniwch 01495 742333.  Er mwyn archebu’ch lle ar daith gerdded, ewch i www.thevalleys.co.uk neu www.eventbright.co.uk

Wedi'i ddiweddaru - Iau - 04 / Hyd / 18