Sad 24/Tach/2018 - Sul 23/Rhag/2018

Ynghylch Taith Arbennig 2018 Rheilffordd Aberhonddu i ymweld â Siôn Corn

Dewch i ymweld â Siôn Corn eleni ar gyfer y profiad Nadoligaidd perffaith i’r teulu.


Teithiwch ar y trên stem o Orsaf Pant er mwyn cwrdd â Siôn Corn yn ei groto lle y bydd pob un plentyn a baban yn derbyn rhodd hyfryd.


Mins Pei a gwin cynnes ar gyfer yr oedolion.


Prisiau 2018:


Oedolyn - £15.25


Plant (3-15 oed) - £13.25


Babanod (O dan 36 mis) – AM DDIM


Mae archebu’n gynnar yn angenrheidiol


Ffôn: 01685 722988


Croeso i gadeiriau olwyn/parcio am ddim

Wedi'i ddiweddaru - Maw - 09 / Hyd / 18