Sad 08/Rhag/2018

Ynghylch Brecwast gyda Siôn Corn

Mae’r Nadolig yn gyfnod hudol ar gyfer pob plentyn felly pam na ledaenwch ragor o hud a lledrith a gwneud y Nadolig hwn hyd yn oed yn fwy arbennig gan fynd â’r bobl bach yn eich bywyd i gael Brecwast gyda Siôn Corn yn y Redhouse.

Gwahoddir teuluoedd i’r Redhouse i fwynhau brecwast blasus a chyfranogi mewn gweithdy celf Nadolig cyn i chi gwrdd â’r dyn ei hun. Bydd Siôn Corn yn hoelio ei holl sylw ar eich plentyn a bydd yn gyfle gwych i’r plant ddweud wrtho am eu dymuniadau Nadolig. Os ydy’r plant wedi bod yn dda trwy’r flwyddyn, bydd Siôn Corn yn rhoi anrheg Nadolig arbennig iddynt a thystysgrif er mwyn iddynt brofi i’w ffrindiau a’u teulu eu bod wedi cwrdd â Siôn Corn. 

Brecwast:

Siocled Poeth Bychan a Hufen

Myffin Brecwast Carw

Cebab Ffrwythau

Grawnfwyd

Sudd Oren

*Dywedwch wrthym am unrhyw anghenion dietegol arbennig a/neu alergeddau wrth i chi archebu *

Amser: 9.30am – 11am

Mae Siôn Corn yn ddyn prysur iawn yn paratoi ar gyfer Dydd Nadolig felly mae nifer cyfyngedig o leoedd a disgwylir i’r digwyddiad hwn werthu’n gyflym!

Tocynnau: £8 ar gyfer pob plentyn

Wedi'i ddiweddaru - Maw - 09 / Hyd / 18