Traphont Cefn

Darganfod Traphont Cefn

Adeiladwyd y campwaith peirianyddol godidog hwn o’r 19eg ganrif er mwyn cario Llinell Rheilffordd Merthyr i Aberhonddu. Adeiladwyd am gost o £25,000 ac mae wedi ei hadeiladu ar gromlin yn sgil y ffaith i’r Meistr Haearn, Mr Crawshay, wrthod caniatâd i beirianwyr gynllunio’r llwybr ar dir Castell Cyfarthfa.

Darganfod Beth sy'n digwydd ym Merthyr Tudful

Y newyddion diweddaraf