Traphont Cefn

Darganfod Traphont Cefn

Y draphont yw'r trydydd mwyaf yng Nghymru ac erbyn hyn mae'n adeilad rhestredig Gradd II. Fe'i dyluniwyd gan Alexander Sutherland ar y cyd â Henry Conybeare ac fe'i hadeiladwyd yn rhannol gan Thomas Savin a John Ward. Yn gynnar yn 1866, wynebodd y prosiect drychineb pan gafodd Savin a Ward anawsterau ariannol a chyfreithiol difrifol. Fe'i cwblhawyd yn y pen draw gyda chymorth Alexander Sutherland. Cynhyrchodd lwybr arall i Ferthyr, gan groesi'r draphont, fel bod y rheilffordd yn osgoi eiddo oedd yn berchen i’r meistr haearn Robert Thompson Crawshay. Fe gostiodd £ 25,000 i'w adeiladu (sy'n cyfateb i £ 2.1 miliwn yn 2016).

Mae'n cynnwys 15 bwa, pob un 39 troedfedd 6 modfedd o led, ac mae’n 770 troedfedd o hyd gyda uchder mwyaf o 115 troedfedd. Bwriedir ei adeiladu'n gyfan gwbl o galchfaen fel Traphont Pontsarn sydd yfagos, ond tarodd streic gan y seiri maen yn Chwefror 1866 a achosodd i'r cwmni brynu 800,000 o frics a defnyddio bricswyr i gwblhau'r 15 bwa. Fe'i cwblhawyd ar 29 Hydref 1866, tair blynedd ar ôl y brif linell a oedd yn ei gysylltu ag Aberhonddu. Teithiodd y trenau olaf dros y draphont yng nghanol y 1960au ac fe ddirywiodd ei gyflwr wedi hynny. Fe'i hadnewyddwyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful gyda chymorth grant gan y Loteri Genedlaethol. Mae bellach wedi dod yn rhan o Lwybr Taf, llwybr 8 y Llwybr Beiciau Cenedlaethol.

 

Darganfod Beth sy'n digwydd ym Merthyr Tudful

Y newyddion diweddaraf

Clybiau dringo creigiau DU

Clybiau dringo creigiau DU

Dau CGI ein cwrs marathon anodd. Yn mwynhau hwn gyda chymorth hiliol hunan drwy lwybr y trywydd golygfeydd o gwmpas Pontsticill a Bannau. Os ydych yn hoffi her, hil hwn yw i chi!
Manylion y digwyddiad ac Atodlen
O 4-18 oed, mae ein clybiau dringo ddatb…

Gwasanaeth Bws AM DDIM! Hoppa Merthyr! Teithiwch AM DDIM!

Gwasanaeth Bws AM DDIM! Hoppa Merthyr! Teithiwch AM DDIM!

Bydd bws Hoppa Merthyr yn cysylltu siop newydd Trago Mills â Pharc Cyfarthfa, adeilad hanesyddol Redhouse ym Mhontmorlais, Pentref Hamdden Merthyr, canol y dref a Pharc Manwerthu Cyfarthfa. Bydd menter y Cyngor Bwrdeistref Sirol a noddir gan Ranbarth…

Canolfan Dwristiaid Newydd yn gwella’r hyn sydd gan dwristiaeth Merthyr Tudful i’w gynnig

Canolfan Dwristiaid Newydd yn gwella’r hyn sydd gan dwristiaeth Merthyr Tudful i’w gynnig


Mae statws Merthyr Tudful fel cyrchfan twristiaeth gweithgareddau sydd ar ei dyfiant yn debygol o barhau gan fod y cyngor bwrdeistref yn mynd yn groes i’r duedd genedlaethol o gau Canolfannau Gwybodaeth i Dwristiaid.
Yn sgil toriadau i wasanaethau’r a…