Am Merthyr

Darganfyddwch Merthyr Tudful

“Mae’r cyfieithiad Cymraeg ar gyfer yr adran yma yn cael ei orffen ar hyn o bryd, a chaiff ei ychwanegu yn fuan iawn. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleuster”

 

Diwylliant ac Threftadaeth

Diwylliant ac Threftadaeth

Creu Merthyr Tudful     Merthyr Tudful : 6,000 CC roedd pobl yn byw yn ardal Merthyr Tydful. Mae pennau saethau o Oes y Cerrig a chrochenwaith o’r Oes Efydd a ganfu lleol yn cael eu harddang…

Trosolwg

Dywedir fod y gorffennol yn wlad dramor - os felly, mae treftadaeth Merthyr yn Genhedloedd Unedig go iawn. Dyma ddetholiad bychan o leoedd hanesyddol y sir. 
Trosolwg
Gofynnwch am Lyfryn

Gofynnwch am Lyfryn

Diolch am wneud cais am lyfryn Croeso Merthyr Tudful.  Bydd eich manylion yn cael eu trosglwyddo i Adran Twristiaeth Trao Merthyr Tydfil fel bod modd iddi ddarparu llyfryn i chi. Fydd eich manylion dd…